تعبیر خواب برس

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب برس هانس کورت می گوید: مشاهده‏ى برس در خواى... با عنوان : تعبیر خواب برس بخوانید :
خواب برس

هانس کورت می گوید:

مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبیارى دارد. اگر در خواب برس لباس دیدید، یعنى کارهاى مشکل پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .

2ـ دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .  

3ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .

5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب برس : بر تعداد مشکلات اضافه می شود .

یک برس کهنه : ناکامی

از یک برس استفاده می کنید : آرزوی اصلی شما برآورده می شود .

یک برس نو می خرید : یک دوره عالی شروع میشود.

یک مغازه برس فروشی : بیماری

یک برس ساز : گیج خواهید شد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برس , تعبیر خواب فرچه , تعبیر خواب شانه , تعبیر خواب فرشه , خواب دیدن برس , خواب دیدن فرچه , خواب دیدن شانه , خواب دیدن فرشه , رویای برس , رویای فرچه , رویای شانه , رویای فرشه , تعبیر برس , تعبیر فرچه , تعبیر شانه , تعبیر فرشه , خواب برس , خواب فرچه , خواب شانه , خواب فرشه ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 8:33