تعبیر خواب سبیل

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
خواب تازه داماد منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببیند که تازه داماد شده اید، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. در این صورت، لااقل یک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهای خود باشید و حتی الامکان از مسافرت پرهیز نمایید
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :
خواب تاس امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفتگو. متن از سایت تعبیر خواب جامع
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :
خواب تاکستان آنلی بیتون می گوید: دیدن درخت مو در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. دیدن باغ انگور در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب تاکستانى دیدید که به آن رسیدگى نشده، یعنى به یکى از اهداف خود نمى‏رسید.
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :
خواب تاکسی آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است . 2ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می شوید ، علامت آن است که می خواهید رازی را از دوستان
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :
خواب تاخیر در سر زمین رویاها آمده: شما تاخیر دارید : دیگران به دنبال مشورت با شما هستند . برای رفتن به جلسه تاخیر کرده اید : موانع غیر قابل عبور بر سر راهتان پدیدار می شوند . دیگران تاخیر دارند : یک ضرر مالی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 28 فروردين 1396 ساعت: 19:23
برچسب‌ها :
خواب تار منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله ای است برای خوش گذراندن و آوای خوش شنیدن لذا در خواب به دروغگوئی و محال اندیشی تعبیر شده است . این دو حال
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 28 فروردين 1396 ساعت: 19:23
برچسب‌ها :
خواب تارک دنیا لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید تارک دنیا شده‏اید، یعنى به خاطر اشتباهى دچار ناراحتى مى‏شوید. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ و یا لینک گول سایت تعبی
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 28 فروردين 1396 ساعت: 19:23
برچسب‌ها :
خواب پری دریایی آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانة آن است که غرایز شهوت آلود ، شما را به راهی تاریک خواهد کشاند . 2ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده ا
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت: 20:03
برچسب‌ها :
خواب پستان امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنجم : برادران. متن از سایت تعبیر خواب جا
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت: 20:03
برچسب‌ها :
خواب پستان بند محمد ابن سیرین بصری گوید: پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنی بیند
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت: 20:03
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد