تعبیر خواب ولادت

ساخت وبلاگ
چکیده : معنی خواب ولادت محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد... با عنوان : تعبیر خواب ولادت بخوانید :
معنی خواب ولادت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد.

لوک اویتنهاو می گوید :

تولد

جشن تولد: شما عمر طولانی خواهید داشت

لیلا برایت می گوید:

تولد در خواب نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که مرده‏اید و دوباره متولد مى‏شوید، به این معنا است که به اهداف خود خواهید رسید.

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

تولد,زایش,زا,زادن ,زاییده ,زادروز,زائیده ,بزادن ,ولادت ,میلاد,مولود,

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12