تعبیر خواب تنباکو

ساخت وبلاگ
چکیده : معنی خواب تنباکو منوچهر مطیعی تهرانی گوید:توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران... با عنوان : تعبیر خواب تنباکو بخوانید :
معنی خواب تنباکو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ می کند. چنانچه دیدید خودتان توتون دارید غمی برای شما میرسد که عمیق و ریشه دار و مداوم نیست اما قادر است مدتی شما را متاثر و تلخ کام نگه دارد و این غمی است که وجود داشته اما از آن بی اطلاع بوده اید یا فکر می کردید به شما مربوط نیست. جای دیگر هم نوشتم که تمام وسائل تدخین تعابیری مشابه دارند الا سیگار که به عمر ارتباط پیدا می کند و آن هم در جای خود گفته خواهد شد. تنباکو نیز توتون است و برای تدخین به کار می رود. چنانچه در خواب دیدید که توتون کاشته اید، موجباتی برای رنج و غم پیدا می شود که ریشه دار است. اگر کسی توتون به شما داد بدخواه شماست. چنانچه توتون سربسته بود به نادانی این کار را می کند و اگر توتون باز بود عالما عامدا به شما ستم روا می دارد. عکس این تعبیر هست اگر شما توتون به دیگری بدهید. مالیدن توتون دعوای خانوادگی است مخصوصا اگر این کار را در ایوان یا اتاق خانه خودتان بکنید یا در خواب حس کنید آن جا به شما تعلق دارد. دیدن مزرعه توتون در خواب خبر از یک ناراحتی عمومی است

در سر زمین رویاها آمده:

خواب توتون : به زندگی خود ترتیب بدهید و برای دوران پیری صرفه جویی کنید .

یک سیگار فروشی : پشت سر شما شدیداً صحبت میکنند .

شما سیگار می کشید : پولتان را بیهوده دور میریزید

اگر یک زن خواب ببیند که سیگار می کشید : اضطراب و نگرانی برطرف می شود .

یک کیسه توتون : پول خود را به هدر ندهید .

برگهای توتون : امور عشقی شما بد و کارهای شما خوب پیش می روند .

سیگارمی چینید: هرگز آن روز نخواهد رسید که نگرانی پولی داشته باشید .

توتون به دماغ می کشید : شما خیلی زود تحریک و خشمگین می شوید .

توتون می خرید : رنج و ناراحتی

توتون می فروشید : با یک شخص جالب برخورد خواهید کرد .

--------------------------------------------------------------------------------

اگر توتون سیگار را در خوابتان دیدید علامت آن است که با رفیق نادان همدم میشوید و شما راه گمراه خواهدکرد؛ پس مواظب خوتون باشید.

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

توتون,سیگار,چپق,قلیان ,تدخین ,تتن ,دود,دخان ,تنباکو ,نیکوتین ,

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 12:56