تأویل خواب عق

ساخت وبلاگ
چکیده : معنی خواب عق امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن قی کردن در خواب بر شش و جه است. اول: توبه کردن. د... با عنوان : تأویل خواب عق بخوانید :
معنی خواب عق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قی کردن در خواب بر شش و جه است.

اول: توبه کردن.

دوم: پشیمانی.

سوم: مضرت (آسیب وزیان)،

چهارم: فرج ونجات از غم.

پنجم: امانت باز دادن.

ششم: گشایش کارهای بسته.

اگر بیند قی کرد و همچنان خورد، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی درخواب بیند قی کرد و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر قی نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که خون استفراغ میکند از مال حرام یا گناهی توبه میکند و اگر ببیند که استفراغش ماست است، از فطرت پاک اسلام منحرف میشود. استفراغ در خواب به بازگرداندن امانت به صاحبان آنها، افشای اسرار یا رهایی از افکار و غصههای درونی نیز، تعبیر میشود. اگر بیماری در خواب ببیند که استفراغ میکند، از دنیا میرود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن استفراغ در خواب، نشانه‏ى آن است که شانس به شما رو مى‏کند.

در (سر زمین رویاها) آمده:

خواب استفراغ : حوادث مهم در پیش است

فقیران خواب استفراغ خون بییند : پول

ثروتمندان خواب استفراغ خون ببیند : از یک زخم رنج خواهید برد.

خوراکیها را استفراغ میکنید : شهرت شما رو به تیرگی می رود .

دیگران استفراغ میکنند : از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد .

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

استفراق,تهوع,دلآشوب,دل بهمخوردگی,شکوفه,قی,عق,

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07