تعبیر خواب مسیحی

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب مسیحی امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگر دید با ترسایان و مسیحیان صحبت داش... با عنوان : تعبیر خواب مسیحی بخوانید :
خواب مسیحی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر دید با ترسایان و مسیحیان صحبت داشت، دلیل که دوستدار و هواخواه او بود و اعتقادش در دین اسلام ضعیف است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر مسلمانی بیند ترسا شد، دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی این خواب را بیند که دشمنی دارد، دلیل است بر وی نصرت یابد، زیرا که ترسا نصرانی است و او مشتق از نصرت است. اگر ترسائی بیند که مسلمان شد، دلیل که مسلمان شود و بمیرد.

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 22 ارديبهشت 1396 ساعت: 16:29