تعبیر خواب بوته | بلاگ

تعبیر خواب بوته

تعرفه تبلیغات در سایت
خواب بوته

لوک اویتنهاو می گوید :

بوته : خوشبختی در عشق

بوته پربرگ : خطر کمین کرده است

بوته پر گل : احساسات شما با یارتان متقابل است

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهید رسید

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب بوته‏ى سبزى مشاهده‏ى کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. مشاهده‏ى بوته خشک در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب بوته‏ى خارى مشاهده کنید، به این معنى است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که خارى به دستتان رفته است، یعنى دچار گرفتارى مى‏شوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

پرورش دادن بوته‏ى شاه دانه در خواب، دلالت بر جدایى از دوستان است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بوته , تعبیر خواب بته , تعبیر خواب رستنی , تعبیر خواب نقشگلوبته , تعبیر خواب خار , تعبیر خواب درختچه , تعبیر خواب خارناک , خواب دیدن بوته , خواب دیدن بته , خواب دیدن رستنی , خواب دیدن نقشگلوبته , خواب دیدن خار , خواب دیدن درختچه , خواب دیدن خارناک , رویای بوته , رویای بته , رویای رستنی , رویای نقشگلوبته , رویای خار , رویای درختچه , رویای خارناک , تعبیر بوته , تعبیر بته , تعبیر رستنی , تعبیر نقشگلوبته , تعبیر خار , تعبیر درختچه , تعبیر خارناک , خواب بوته , خواب بته , خواب رستنی , خواب نقشگلوبته , خواب خار , خواب درختچه , خواب خارناک ,
...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت: 16:32